വലിയമെത്രാപ്പൊലീത്ത മാർ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി വിടവാങ്ങി

5_edited

Bookmark the permalink.

Comments are closed